Astronomi Nedir ? 15
içinde ,

HahaaHahaa MuhteşemMuhteşem Aman AllahımAman Allahım

Astronomi Nedir ?

Astronomi Nedir ?

Astronomi’nin anlamı gök bilim demektir. Astronomi Yunanca (αστρονομία = άστρον + νόμοςastronomia, astron, nomos“) yıldızların kanunu. Yörüngesel cisimlerin Dünya atmosferinin dışında gerçekleşen yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, kutup ışıkları, gök adalar, kozmik fon radyasyonu ve gezegenler gibi gözlemlenebilir tüm olay ve olguları inceleyen bilim dalına denir. Evrendeki “Dünyamız dışında kalan” her şeyi kapsayabilecek olan bu bilim dalında. Evrenin doğuşunu, evrenin büyümesini, gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal olarak konumlarının ve özelliklerinin hesaplanması ile ilişkilidir de diyebiliriz.

Aslında astronomi gözlemlerinin salt olarak bilinen astronomi ile ilişkili olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer yandan ise genel olarak görelilik kuramı gibi fizikte çok önemli bir yeri olan teorilerin bile ispatı için de bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

Gözlemsel astronomiye tanımlamak açısından bakarsak teorik olarak astrofizik de astronomik oluşumları açıklamaya çalışır. Astronomi en eski bilinen bilimsel metodolojilerden birine sahiptir ve antik yunanda oluşan astronomi metodolojisi ileri gözlem yöntemlerinin ve araçlarını geliştirilmesinin erken dönemlerde gerçekleşmesini sağlamıştır.

Tarihe bakarsak çok fazlar amatör gözlemcinin pek çok önemli astronomik keşiflerin yaptığını görebiliriz. Amatörlerin altlarına imza attıkları bu keşinlerin astronomide günümüzde hala amatörlerin önemli roller oynayabileceğini göstermektedir. Hatta amatörlerin önemli bir rolünün olabileceği pek az bilim dalından bir tanesidir. Buna özellikle geçici durumların gözlemlenmesinde diyebiliriz.

Modern astronomi astroloji ile karıştırılmamalıdır ama günümüzde bu ne yazık ki karıştırılmaktadır. Astroloji aslında insanların yaşamlarının hatta karakteristik özelliklerinin uzaydaki gök cisimlerinin konumlarından etkilendiğini iddia eden bir inanç türüdür diyebiliriz. İşin aslında her iki alanda aynı noktaya baksa dahi ikisininde amacı birbirinden farklıdır. Suya bakıp suda bir cisim aramak ve sudaki mevcut kaydedilmiş cisimlerinin yerlerini değiştirmelerine yapılan yorumlama gibi de örneklendirebiliriz aradaki farkı. Her iki alanında aynı kökenden gelmesine rağmen ikisi de birbirinden tamamen farklıdır. Astrologların aksine astronomlar bilimsel yöntemleri kullanmaktadırlar.

| Astronomi Hakkında Ek Bilgiler

Genel Türkçe Terimi Olarak Astronomi: Gök bilimi.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Astronomi: Uzay ve uzay cisimlerini, gök cisimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Gök bilimi.

Tarih Terimi Olarak Astronomi: Gökbilimi.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Astronomi: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirlerine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, gök bilimi.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Astronomi: 1. Gök cisimlerinin özelliklerini, birbirleriyle ilişkilerini ve gök olaylarını inceleyen bilim dalına astronomi denir.

Astronomi sözcüğü eski Yunancadaki “astron” ve “nomos” sözcüklerinden türetilmiş, “yıldızların yasası” ya da ” yıldız bilimi” anlamına gelmektedir. Astronomi bilimi, tarihsel olarak en önce gelişen temel bilimdir. İnsanların gökyüzündeki olayları anlayabilme, güneş tutulması gibi tekrarlayan olayları önceden tahmin edebilmesiyle doğan astronomi bilimi zamanla evrenin yapısını anlayabilme, evrenin nasıl bir geçmişe sahip olduğu ve nasıl bir geleceğe sahip olacağı konusundaki kuvvetli merak ile gelişimini sürdürmüştür.

2. Gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri konumlarının hesaplanması gibi konular yanında evrenin yapısı nasıl oluştuğu ve evrimin nasıl olduğu gibi konular ile ilgilenir. Ayrıca; Kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından gök cisimlerini inceler.

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Astronomi: Gök bilim.

| Astronominin Doğuşu

Astronomi terimi eski Yunanca’da yıldız anlamına gelen “astron” ve yasa anlamına gelen “nomos” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani astronomi o zaman verilen adla yıldızların yasası anlamına gelir. Yıldızların yasasını araştırma da antik çağlardan bugüne birçok bilgenin, filozofun, bilim insanının, din adamının, araştırmacı ve kaşifin ilgisini çekmiştir. Bundan dolayı da astronomi en eski bilimler arasında gösterilir.

Astronominin doğuşu, eski toplumlarda tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla ilişkilidir. Tarımın daha verimli ve doğru yapılabilmesi için insanlar mevsimlerin döngüsünü bilmeye, yani takvim bilgisine ihtiyaç duyuyordu. Takvimi bilmek de gökcisimlerinin hareketleriyle ilişkidir. Özellikle Mısırlıların bu yöndeki ihtiyaçları, bilginlerin göklere ilişkin çalışmalarına hız kazandırmıştır. Diğer toplumlar da benzer gerekçelerle gökleri incelemek zorunda kalmışlar ve bugünkü astronominin temellerini atmışlardır.

Eski dönemlerde astronomi, astroloji ile aynı şey gibi görülürdü. Gök cisimleriyle uğraşan bilginler bunların konumlarına bakarak insanlığa dair tahminlerde bulunur ve bugünkü tabirle fal bakarlardı. Bu bilginlere elbette bugünkü anlamda falcı demek uygun değildir. Bu bilginlerin gök cisimlerine dair bilgileri ve astronomi biliminin oluşum ve gelişimine katkıları hiç de az değildir. (Mısır Babil’deki çalışmalar bunun en bilinen örnekleridir.)

Ancak ilerleyen zamanlarda araştırma tekniklerinin gelişmesi, bilimin özelliklerinin iyice belirginleşip somutlaşmasından sonra astronomi ve astroloji ayrılmıştır. Özellikle Rönesans’tan sonra bilimsel araştırmalar derinleşip, teleskop gibi aletler de kullanılmaya başlandıktan sonra astronomi de kendi içindeki hurafelerden arındırılmış ve araştırma metodları belirgin bir bilim haline gelmiştir. 20. yüzyılda uzaya araç gönderecek teknolojinin de gelişmesinden sonra astronomi günümüzdeki halini almıştır.

Astronomi Nedir ?

Yazar Mehmet iPEK

Yükseldikçe küçülen bir uçurtma.
Bilgi güçtür, gücünü göster!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir