Şizofreni İnsanlar Aynı Anda Birden Fazla Boyutta Yaşıyor Olabilir mi? 15
içinde

HüzünlüHüzünlü

Şizofreni İnsanlar Aynı Anda Birden Fazla Boyutta Yaşıyor Olabilir mi?

Şizofreni İnsanlar Aynı Anda Birden Fazla Boyutta Yaşıyor Olabilir mi?

Şizofreni’nin aslında bir hastalık değilde bir kişinin aynı anda iki farklı boyutta deneyim yaşadığını söyleyebilir miyiz? Hastalık olarak tanımlanan bu durum karşısında ki aktiviteler tamamen bu deneyimden dolayı ortaya çıkabilir.

Fizik alanı içerisinde Sicim Kuramı denen bir alan bulunmakta. Bu alan evrenimizin aslında algıladığımızdan çok daha farklı ve fazla boyuta sahip olduğuna dayanan bir fizik dalıdır. Daha önceki makalelerimizde 11 tane olduğu düşünülen boyutlar hakkında kısa bilgiler vermiştik. İsterseniz bu makalelerimize de göz atabilirsiniz.

1 den 10 a kadar tüm boyutlar

Fiziğin bu alanında kullanılan karmaşık ve bir o kadar da soyut matematiğin sonuçlarından birisidir. Bizim evrenimiz gibi sonsuz sayıda paralel evren olduğu fikri mevcut ve bu soyut karmaşıklığın bir parçasıdır. İş bu noktaya geldiğinde aslında beynimizde en garip durumlardan birisi olan kişilik bölünmesi anlamına gelen şizofreni için de böyle bir düşünce oluşması pekte kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu kişilik bölünmesine maruz kalan kişilerin farklı türde canlıları gördükleri, farklı yerleri gördükleri, farklı sesleri duydukları aynı dünyamız içerisinde olduğu da söylenmektedir. Bir bakıma bu bir evren çakışması olabilir mi ?

Şizofreni İnsanlar Aynı Anda Birden Fazla Boyutta Yaşıyor Olabilir mi?

Aslında şizofreni durumunu yaşayan kişilerin tamamında olmasa da belirli bir bölümünde bu nedene boyutlar arası algılamaların kontrol edememe nedeni ile iki ve ya daha fazla bilinç boyutları arasında git gel ler yaşanmaktadır. Hatta bir kişinin 28 farklı kişilik bölünmesine maruz kaldığı bir durum bile söz konusu olmuştur. Bu durumu bir hastalık değilde olağan dışı bir fenomen olarak görmelimiyiz?

Bilinç yeteri kadar farkındalığa ulaştığında ve boyutları birbirinden ayrıştırmayı öğrendiğinde şizofreninin ilk evrelerinde ise o kişi; yüksek bilinç farkındalığına ulaşmış olur. Fakat ayırt edemediğinde bilinç kargaşası yaşamasına sebebiyet veren kişilik bölünmesine maruz kalır. Bu durum içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışma eylemi şizofreni gibi tanılar konulmasına neden olur. Aslında ben şizofren’inin yoğun boyutlar arası gitgeller ve karmaşa olarak görüyorum. Bu tıpkı özel güçlerini kontrol edemeyip sürekli özel güçlerinin kontrolünü kaybederek bir güçten diğer güce atlaması gibidir.

Bu teoriyi bir an doğru kabul edersek, şizofreni hastalarının diğer boyut veya boyutardan çıkıp sadece kendi boyutlarında yaşamaları sağlanması gerek. Yani tedavi, aslında hastayı “evrenlerden sadece birini” algılar hale getirmek.

Fikir ilginç, fakat elimizde bu konuda hiç bir deneysel veya gözlemsel kanıt olmadığını da belirtelim. Fakat bilim tarihindeki en ilginç buluşların, en uçuk fikirlerden çıktığını da akılda tutmakta fayda var!

Şizofreni İnsanlar Aynı Anda Birden Fazla Boyutta Yaşıyor Olabilir mi?

Yazar Mehmet iPEK

Yükseldikçe küçülen bir uçurtma.
Bilgi güçtür, gücünü göster!