Değişimin Baş Şartı: Kişisel Değişim 15
içinde

Değişimin Baş Şartı: Kişisel Değişim

Değişimin Baş Şartı: Kişisel Değişim

Sizi sınırlandıran bazı inançlarınızı değiştirebilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Kişiliğinizi değiştirebilirsiniz. Hissettiklerinizi değiştirebilirsiniz. Yaşadıklarınızı değiştirebilirsiniz. Kısacası, hayatınızı değiştirebilirsiniz. Ama nasıl?

Kişisel değişimin gerçekleştirilmesi için gereken noktalar yukarıda belirtilen faktörlerdir. Özetle siz, kendiniz ve başkaları hakkındaki inançlarınızı değiştirirseniz, düşünceleriniz de kendiliğinden değişmeye başlar, düşüncelerin değişmesi hissettiklerinizi değiştirir, duygularınızın değişmesi de davranışlarınızı değiştirir. Davranışlarınızın değişmesi ise ürettiğiniz sonuçların kalitesini değiştirir, kaliteli sonuçlar da hayatınızı değiştirir.

Değişim; “bir organizma, nesne ya da olayda, bir durumdan farklı bir duruma doğru görülen veya algılanan bir farklılaşma süreci”ni ifade etmektedir. Süreçtir, çünkü değişim bir zaman olgusunu kapsarken, süregelen eski durumdan farklılaşmayı gerektirmektedir. Değişim unsurundan bahsedilebilmesi için bir durumda hissedilen bir farklılığın olması gerekir. Bu bir insan için soyut anlamda, düşünsel bir değişim dahi olsa, eylemsel (davranışsal) farklılıklarla kendini dışa vurmalıdır.

Sistem yaklaşımı gereği kişinin kendisi, dış çevresiyle uyum kurmaya çalışan belirli bir sistemi temsil etmektedir. Bu süreçte, Darwin’in belirttiği gibi, canlılar çevreye uyum sağlayarak, hayatta kalabilme şansını artırmaktadırlar. Günümüz dünyasının hızlı değişimleri karşısında, bireylerin de kendisini bu hızlı değişime adapte etmesi gerekmektedir. Bu değişimler plansız ve beklenmedik şekilde olabileceği gibi planlı ve öngörülebilir olarak da gerçekleşebilmektedir. Burada üzerinde durulan değişim türü ise “planlı değişim” lerdir. Planlı bir değişim, kişinin etkinliğini artırmak amacıyla, planlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen değişim faaliyetidir. Bireyler burada, kendi üzerinde hedefe dönük bilinçli, kontrollü ve proaktif bir şekilde değişimler gerçekleştirmek amacını güder.

Aslında insanlar için değişimin kendisinin değil de, değişimin gerçekleşme hızının sıkıntı yarattığı söylenebilir. Kaynar suya atılan bir kurbağanın hemen sudan fırlayarak çıkması gibi insanlar da ani ve hızlı değişimlere tepki  gösterirler. Çünkü değişim hızı bireylerin çevresinde oluşturduğu güvenli alanlarından çıkmalarına ve güvenlik hissinin kaybolmasına neden olur. Bu durum da bireylerde korku ve kaygı hislerine yol açar. Örneğimize geri dönersek, kurbağayı birden değil de eğer yavaş yavaş ısınan bir suya atsaydık, kurbağa suyun ısısına uyum sağlayacak ama bir taraftan da farkında olmadan haşlanacaktı. Bu süreçte alışkanlıkların ne kadar etkili olduğunu da görebiliriz. Bizler de küçük alışkanlıklarımızın bizi nerelere götürebileceğini ancak olumsuz bir sonuçta fark edebiliriz.

Değişim, bir organizma, nesne ya da olayda, bir durumdan farklı bir duruma doğru görülen veya algılanan bir farklılaşma süreci” olarak ifade edilmişti. Bu organizma, bir bireyi ifade ediyorsa ve bu değişim sürecini kendisi üzerinde yaşıyorsa, bu durum değişimin “kişisel” yönünü ifade etmektedir. İkincisi, “süreç” olarak ifade edilen bir durum, kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir; dolayısıyla yönetilebilir bir özellik gösterir. Dolayısıyla, kişisel değişim eğer olumlu bir şey olarak anlaşılırsa yönetilebilir bir süreç olarak görülmelidir. Bu açıklamalar ışığında Kişisel Değişim Yönetimi; kişinin kendisindeki bir durum veya olguyla ilgili herhangi bir değişim sürecini, etkili sonuçlara ulaşmak için kontrol edip yönlendirebilmesi olarak tanımlanabilir.

Değişimin Baş Şartı: Kişisel Değişim

Yazar Fatih Barış Akarçeşme

Fatih Barış AKARÇEŞME 1999’da İstanbul’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü birinci sınıf öğrencisi. Bir yandan blog yazarlığı da yapan AKARÇEŞME, çeşitli kişisel gelişim makaleleri yazıyor ve Livodi ' de yayımlanıyor. Ayrıca üzerinde çalıştığı bir şiir/söz kitabı var. Hayali, hayal ettiği kitabını çıkarmak ve tüm insanlığa bir nebzede olsa fayda sağlamak. ''Başarıyorum O Halde Varım'' yazarın ilk kitabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir