Agarta Efsanesi Giriş 15
içinde

Agarta Efsanesi Giriş

Agarta Efsanesi Giriş

Agarta yapısı gereği çok karmaşık ve fantastik gelebilecek türde bir efsane diyebilirim. Hatta işin ehli olmayan ellerin Agarta ülkesinin kapılarını açamadığı söylenir. Tibetliler ise kendini bu yolun yolcusu sayan Hitler’in adamlarına bile göstermemişlerdir. Göstermek yerine iste yanlış yerlerde oyalamak gibi bir eylem gerçekleştirmişlerdir. İşte bu makalemde size Tibet’te hatta Nepal’de ve Rusya’da bile okulları olan Agarta mitinin efsanesini anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Yazımı tamamlamadan önce aşağıda ki kartı tıklayarak Agarta Nedir? sorusuna cevap bulabileceğiniz makaleme ulaşabilirsiniz.

Agarta Nedir? Agarta Efsanesi!

Agarta Efsanesi – Cennetin basamağı

Lama ezoteriklerine (belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan batıni bilgi, öğreti) göre Agarta (Agarti ya da Agartha) cennetin ilk basamağı anlamına geliyor. Bazı kaynaklarda Agarta, Tibet ya da Himalayalar’da, bazı kaynaklarda ise Moğolistan’da.

Agarta Efsanesi – Beyaz Ada, Şambala.

Beyaz Ada, Agarta, Şambala. Bu üç mit adından Avrupa daha çok Şambala Efsanesi‘ni biliyor. Bu ad Tibet elyazmalarında geçiyor. Agarta miti Şambala‘ya göre daha az biliniyor. Agarta mitini Fransız Aleksandr Sent-İv d’Alveydr ortaya çıkarmış. Ferdinand Ossendovski ise “Vahşiler, İnsanlar ve Tanrılar” kitabında anlatıyor Agarta‘yı. Kitap, Moğol lamalarının anlattıkları efsanelerden oluşuyor.

Agarta Efsanesi – Hükümdarı Brahitma

Moğol lamalarına göre insanların hayatını yöneten bir yeraltı ülkesi var. Bu ülke Agarta diye adlandırılıyor. Agarta‘da yaşayan bilge insanlar gizli yollarla dünya işlerini idare ediyorlar. Agarta hükümdarının adı Brahitma‘dır. Onun iki yardımcısı var: Gelecekten sorumlu Mahitma ve olmuş olaylardan sorumlu Mahinga.

Agarta Efsanesi – İnsanlık bankası

F. Ossendovski‘ye göre “Yeryüzünde insanlık mahvolduğu, ölüm ve karanlık hüküm sürdüğü zaman” bu ülkenin insanları, yani Agarta‘nın insanları yeryüzüne çıkacak ve Agartalıların sayesinde insanoğlu yeryüzünde yaşamını devam ettirebilecek.

Agarta Efsanesi – İki asır uyuyabiliyorlar

Seyyah Ernest Muldaşev, Tibet mağaralarında yaşadığını öne sürdüğü bu uygarlık mensuplarının 200 yıl boyunca uyuduğunu ve uyudukları zaman vücut ısılarının sıfırın altında olduğunu yazıyor. “Bu bilge insanlar çok farkı uygarlığı ve kültürü taşıyorlar. Onların beyni tam çalışıyor. Bunun dışında üçüncü gözleri açık. Müthiş bir beyin gücüne sahipler.”

Agarta Efsanesi – Kun-Lun’un altında

Ossendovski’nin anlattığı Moğol efsanesine göre Cengiz Han, Kun-Lun Dağı’nı (Çin’in batısında, Doğu Türkistan’ın güneyinde) geçerken mağaralarda yaşayan insanlara rastlamış. Bu olayı Orta Asya’yı gezen Marko Polo da günlüklerinde anlatıyor: “Cengiz Han’ın ordusu, Kun-Lun Dağı’na varmak için bir ay kadar yol giderek büyük sahrayı geçiyor ve karşılarına bir patika yol çıkıyor. Ama etrafta hiç insan gözükmüyor. Israrlı arayışlardan sonra yol kenarında bir erkeğe rastlanıyor. Cengiz Han’ın huzuruna getirilen adama kim olduğu, ne olduğu soruluyor. O da, ‘Ülkemin insanları dağın altındaki derin mağaralarda yaşıyor’ yanıtını veriyor.”

Agarta Efsanesi – Yerin gerçek sahipleri

Agarta’da yerin gerçek sahipleri yaşıyor. Onlar bütün bilgilere sahip bilge insanlar. Yüksek bilgisi olmayan kimse Agarta’ya gidemez. Bugüne kadar da kimse Agarta’nın kapılarını bulamamış. Bu gizemli ülkeyi bulmak için Orta Asya’ya birkaç seyyah grup çıkmış. 19. yüzyıldan itibaren biri gitmiş, biri gelmiş. N.M. Prjevalski, G.N. Potanin, P.K. Kozlova ve N.K. Rerih’in önderlik ettiği keşif grupları Orta Asya’yı Agarta arayışları için boydan boya gezmiş ve aşağı yukarı hepsinin günlüğünde yerli halkın anlattığı ziyarete yasak olan sırlı yerler not edilmiş. Yerli halk buradaki bilgelerin Gobi ve Hangay bozkırlarında saklı olduğunu anlatıyor ve ekipleri onlara götürmekten sürekli kaçıyor.

Agarta Efsanesi – Meğer o da onlardanmış

Agarta gerektiği zaman insanlığı doğru yönlendirmeleri için yeryüzüne kendi bilgelerinden bazılarını göndermiş. Onlardan biri de Apollon’muş. Yunan mitolojisinde müziğin, sanatların ve şiirin tanrısı. Kehanetlerde bulunan bilici tanrı. Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi.

Agarta Efsanesi – Yerin anası

N.K. Rerih, Hindistan’da yaşadığı sıralar Agarta’nın sırları için Himalaya Dağları’nı sık sık aşındırmış ve bu resim 1924 yılında onun tarafından yapılmış. Rerih’in, “Yerin anası” adını verdiği bu tablonun dışında Himalaya Dağları’nı, Tibet’i andıran sıra dışı resimleri var.

Agarta Efsanesi –  Agartalılar Sovyetler’e hayranmış

Agarta yöneticileri, N.K. Rerih’le, 1926’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yöneticilerine haber yollamış: “Biz Himalayalar’dan sizin yaptıklarınızı biliyoruz. Siz dindeki cehaleti yıktınız ve ona yeni anlam getirdiniz. Siz yanlış inançları kaldırdınız. Siz yalanı mahvettiniz ve insanları aklın yoluna getirdiniz. Siz gece canavarlarına, karanlığın sahiplerine kapıları kapattınız. Yeryüzünü para için satılmışlardan kurtardınız. Siz örümcekleri diri diri ezdiniz. Siz çocuklara Kozmos’un gücünü getirdiniz. Devriminizi kabul ediyoruz ve Asya’nın bütünlüğü için size yardım gönderiyoruz. Biliyoruz kurduğunuz yeni sistem 1928-36 senelerinde tamamlanacak. Topluma yarar sağlamak isteyen sizlere selamlar!”

Agarta Efsanesi – Sol kol Şambala kötüyü barındırıyor

Rene Genon’a göre de, “Gobi felaketinden sonra yüksek bilgi sahipleri olan bu uygarlık Himalaya Dağları’nın altındaki mağaralara yerleşiyor. Bu mağaraların merkezinde onlar iki “yola” ayrılıyorlar: Sağ ve sol kola. “Birinci yol” kendini “Agarta” olarak adlandırıyor (iyiliğin saklandığı yer) ve dünya işlerine karışmıyor. Bu sağ kol. “İkinci yol” Şambala’yı yaratıyor. Rene Genon’a göre bu kötülüğü kendinde barındıran ve dünya işlerini idare eden sol koldur ve yerüstündeki maglar, káhinler yalnız Şambala’yla ilişkiye girebiliyor, bilgi alıyor ve işbirliği yapıyorlar. Bunun için ona yeminler ediliyor ve kurbanlar kesiliyor. Agarta ise bütün kapılarını şimdilik yerüstü insanlarına kapalı tutuyor. Zamanı geldiğinde o kötüyle savaşmak için yerüstü insanına kendi askerlerini gönderecek.

Agarta Efsanesi Giriş

Yazar Mehmet iPEK

Yükseldikçe küçülen bir uçurtma.
Bilgi güçtür, gücünü göster!

Bir yorum

Cevap bırakın
  1. Evren gezegen sistemlerinde üç farklı perspektifte medeniyet oluşturmanın olanaklı olduğunu düşünüyorum. a) Okyanus-altı uygarlık perspektifi, b) Yer kabuğunun içlerinde tünel sistemleri perspektifi, c) Yer yüzeyi Uygarlık perspektifi, vb Çeşitli nedenlerden birbiriyle izole durumda oldukları düşünülebilir. Evrende dünya-dışı hayat ve uygarlık arayışlarını bir tek varsayım üzerinden düşünmek eksik ve hatalıdır. Nükleer tehdit ve doğal afetlere karşı kamufle olmak ileri-teknik uygarlık seviyesini gerektirir. Dünya medeniyet seviyesi yükseldikçe de yönelim bu doğrultuyu izleyecektir. Bu aynı zamanda gezegensel beka demektir. 10.08.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir