Psikoloji Nedir ? 15
içinde , , ,

Psikoloji Nedir ?

Psikoloji Nedir ? Psikoloji insanların davranışlarını ve aklını inceleyen ruhbilim’i üzerine bir bilim dalıdır. Psikoloji içerisinde psikolojik, biyolojik ve genetiği de barındırır ve davranışların nedenlerini psikolojik, biyolojik ve genetik biçimde değerlendirir. Oluşan disiplin davranışlarının oluşumunda etki oluşturuan faktörlerin hangi duygusal, sosyal ya da gelişimsel faktörlerin devreye girdiğini anlamaya çalışmaktadır.

Psikoloji Nedir ?

Psikoloji insanların kendi zihinlerinde dünyayı nasıl algıladıklarına ve dünyaya nasıl tepkiler verdiklerini araştırıyor ve gözlemliyor. Bu bir çok soruyu da beraberinde getirmektedir. İnsan nasıl öğreniyor ? Nasıl anlıyor ? Diğerleriyle ne tür ilişkiler kuruyor ? İnsanın toplumda işlevi ne ? Kısaca insanın düşünce tarzını, neler hissettiğini, nasıl davrandığını sorgulayarak insanların düşünce yapısı ile ilgili sorunsal durumları çözümlemeye çalışıyor..

Psikoloji ruhbilimi insana dair bilgilere başvururken, kaynağını araştırmalardan ve önceki bilimsel açılımlardan almaktadır. Psikolojinin çalışma ve araştırma, inceleme yöntemi tamamen bilimseldir; kişilerle ya da gruplarla olan problemleri çözerken odaklandığı bilginin kaynağı bu noktadan gelir. Birde bu mesleği icra eden Psikologlar vardır. Psikolog ise insanlara mental sağlıklarını düzeltmek adına bilimsel yöntem çerçevesinde yardımcı olan insandır.

Bu bilim kaynağını felsefe ve biyolojiden almaktadır. Bu terim yunanca ”Psyche” kelimesinden geliyor. Psyche’nin anlamı ruh ve akıldır. Sokrates ve Aristoteles psikolojinin oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Psikoloji ve Alt Dalları

Psikologlar temel olarak bilimsel bu metodu daha da ağırlıklı kullanmaya, bu alanı geliştirmeye çalışıyorlar. Bu geliştirme sürecini ise Korelasyonel çalışmalar, deneyler, boyutsal ya da kesitsel araştırmalar gerçekleştirmeye çalıştıkları da bir gerçek.

Psikolojinin alt dallarına bakalım:

Anormal Psikoloji: Klinik psikolojide ve psikoterapide yer alan olağan dışı davranışları, bozuklukları araştıran bir psikoloji alt dalıdır.

Biyolojik Psikoloji: İnsanın düşünce yapısına dayalı olarak davranışının içeriğini biyolojik temellerle ilişkilendirmeye çalışıyor. Nörolojik bulgulara ve biyopsikolojik yapılara odaklanıyor. Beyin anomalilerinin davranışlarla ilişkileri bu alan kapsamında ele alınıyor ve anlayıp çözüm üretmeye çalışan bir psikoloji alt dalıdır..

Klinik psikoloji: Bilim, teori ve pratiği entegre eden, tanılama, tedavi etme sürecini içeren alan. Bu alanın amacı adaptasyon, alışma ve kişisel gelişim üzerinde yoğunlaşmaktır. Klinik psikolog kişinin tüm hayatı boyunca entelektüel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal performansını değerlendirir.

Kognitif psikoloji: Bilişsel olarak da adlandırılan bu alanda insanın düşünceleri, zihinsel kognisyonları araştırılıyor. Hafıza, bellek, problem çözme, düşünme gibi süreçler deneylerle anlaşılmaya çalışılıyor. Bu alanın merkezinde insanların bilgiyi nasıl aldığı, işlediği ve depoladığı yatmaktadır. Bu alan nöroloji, felsefe ve dil bilimiyle yakından ilişkilidir.

Gelişim psikolojisi: Bebeklikten ölüme, ömrün tümüne yoğunlaşan bu dal, gelişimi yaşam boyu bir süreç olarak görüyor. Gelişim psikolojisinin alt dallarından biri de çocuk gelişimidir. Kimlik, sosyal gelişim, kognitif yapıların gelişimi gibi aşamalar tek tek irdeleniyor. Bu alanın psikoloğu, kişinin çevresel faktörlerle etkileşiminin, o kişinin gelişimini nasıl etkilediği ile ilgilenir.

Endüstriyel psikoloji: İş yeri psikolojisi, çalışma performansı, personel seçimi gibi profesyonel iş yaşamını ve organizasyonları etkileyen psikolojik faktörleri araştırıyor.

Kişilik psikolojisi: İnsan kişiliğini ve kimliğini nelerin oluşturduğuna bakıyor. Kişilik hakkında ortaya atılan tüm kuramları değerlendiriyor.

Evrimsel psikoloji: Evrim süresince insan davranışlarındaki değişiklikleri inceliyor. Biyologların doğal seleksiyon sürecini incelediği gibi bu alt dalda psikolojinin evrimini benzer metodlarla mercek altına alıyor. Bir evrimsel psikolog dil veya hafızanın doğal seleksiyon ile geliştiğine inanır.

Sosyal Psikoloji: Toplumları, toplumsal davranışların altında yatan nedenleri, toplum yapılarındaki psikolojik kökenleri sorguluyor. Sosyal kabuller, liderlik, agresiflik, sözel olmayan davranışlar da bu kapsama giriyor. Bir sosyal psikolog grup davranışları, sosyal algı, agresiflik, sözel olmayan davranışlar ve liderlik gibi konuları incelemektedir.

Okul Psikolojisi: Okul içi dinamiklerini anlamaya, okul sürecinin çocuklardaki davranışsal – zihinsel etkilerini araştırmaya, yönlendirmeye çalışıyor. Eğitim sistemleriyle duygusal, davranışsal, sosyal ilişkiler arasındaki etkiyi de inceliyor.

Psikoloji bilimsel yöntemle gelişmeye devam ediyor; alt dalları günden güne çoğalıyor. Hayatın içindeki her alanda kendine kolayca yer bulan bu bilim, gençlerin gözde meslek seçimlerinden biri olarak da dikkat çekiyor.

Psikoloji Nedir ?

Yazar Mehmet iPEK

Yükseldikçe küçülen bir uçurtma.
Bilgi güçtür, gücünü göster!

Bir yorum

Cevap bırakın
  1. Konusunda başarılı bir yazı olmuş.

    Bu konuda daha çok yazı bekler. değerli yazıları takip etmeye devam edeceğim. başarılar dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir