Osmanlı Armasının Üzerindeki Semboller Ne İfade Ediyor ? 15
içinde

MuhteşemMuhteşem

Osmanlı Armasının Üzerindeki Semboller Ne İfade Ediyor ?

Osmanlı Armasının Üzerindeki Semboller Ne İfade Ediyor ?

Osmanlı Armasının Üzerindeki Semboller Ne İfade Ediyor ? 16

Bildiğiniz üzere Osmanlı arması üzerinde bir çok sembol bulunmakta. Genel olarak her ne kadar bu sembol karışık görünse de bu toplu sembolde yer alan her öğenin bir anlamı bulunmakta. Osmanlı araması ilk olarak bu hali ile 1876 – 1909 yılları arasında yapıldı. Armada yer alan sembollerin anlamları Osmanlı Devleti’nin sembolü haline gelen “Osmanlı Arması” ve o armanın üzerinde ki sembollerin hikayeleri.

Kraliçe Victoria 19. Y.Y.’da bir arma tasarımı yaptırarak bu tasarımı dönemin Sultanı Sultan Abdülmecid’e hediye eder. Bu tasarım bir İngiliz Prensi olan Charles Young tarafından tasarlanmıştır. Osmanlı Arması üzerinde Güneş, 2. Abdülhamit’in Tuğrası, Sorguçlu Serpuş, Kalkan, Sancak, Mızrak, Top, Kılıç, Borazan, Yay, Çapa, Hilafet Sancağı, Kur’an-i Kerim, Terazi, Kılıç, Süngülü Tüfek, Şefkat Nişanı, Mecidi Nişanı, Nişan-ı İftihar, Nişan-i Osmani gibi 30 ayrı sembol bulunmaktadır.

Armanın Son Şeklini Sultan ıı. Abdülhamit Han Belirledi

Abdülmecid, Osmanlı Devleti`nde ilk kez yabancı nişan kabul eden sultandır. Abdülmecid Han`ın oğlu Sultan II. Abdülhamit, babasının devrinde yapılan armaya yeni eklemelerde bulunur. 17 Nisan 1882 yılında resmi arma olarak kabul edilir ve kullanılmaya başlanır.

Osmanlı arması, üzerinde 30 ayrı sembol taşıyor. İşte o semboller ve anlamları…

 1. Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden dolayı gelir.
 2. II. Abdülhamit’in Tuğrası’dır.
 3. Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder.
 4. Yeşil Hilafet sancağıdır.
 5. Süngülü Tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur.
 6. Çift taraflı teber
 7. Toplu Tabanca
 8. Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil etmektedir.
 9. Üst tarafta Kuran-ı Kerim, Alt tarafta Kanunnameler.
 10. Nışan-ı Al*i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.
 11. Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862’de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilmekteydi.
 12. Asa ve şeşper
 13. Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.
 14. Bereket boynuzu
 15. Nışan-ı iftihar
 16. Yay
 17. Mecidi nişanı
 18. Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir.
 19. Şefkat nışanı, 1878’de II. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi.
 20. Top gülleri ( Bazı Armalarda bulunmuyor)
 21. Kılıç
 22. Top, topçu ocaklarını temsil eder.
 23. El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.
 24. Mızrak
 25. Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.
 26. Tek taraflı teber (balta)
 27. Bayrak
 28. Osmanlı Sancağı
 29. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alayları.
 30. Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil etmektedir. Güneş bu burçlar üzerinde hareket eder.

 Osmanlı Armasının Üzerindeki Semboller Ne İfade Ediyor ?

Yazar Erdem TAYYIPOĞLU

Dünyadaki en büyük güç bilgidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir