Tomris Hatun Kimdir ? 15
içinde

Tomris Hatun Kimdir ?

Tomris Hatun Kimdir ?

Tomris Hatun Kimdir ? 16

Saka Türkleri, Alp Er Tunga’nın kağanlığı döneminde güzel günlerini yaşadılar. Sakalar, Asya’nın batısında ve doğusunda çekinilen en büyük güç haline geldi. İranlıları yayılmasına adamıştır. İranlılar Sakalar gerçeği ortaya çıkana kadar Anadolu’da, Azerbaycan’da, Orta Asya’da çok rahat hareket etmekteydiler. Saklar İranların bu yayılmacı politikasına karşı bir set oldular.

MçM 539 yılında Pers hükümdarı Kirus(Küros) Babil’i zapt etmek ve büyük bir törenle şehre girmek suretiyle Babil Devleti’ni krallığına katmıştı. Kirus ömrünün son yıllarını İran’ın kuzeydoğusunda oturan bozkır kavimleri ve en çok Sakalarla savaşmakla geçirmiştir.

Tarihçi Heredot, Sakalar’ın askeri gücünün, M.Ö. 625 yılında Zile yakınlarında hile ile yok edilmesine kadar, bütün Anadolu Sakaların egemenliği altındaydı. Pers orduları Alp Er Tunga’nın peşine düştü ve onu M.Ö 624 yılında Azerbeycan’da hile ile öldürmüşlerdir.

Tomris Hatun Kimdir ? 17

M.Ö. VI Yüzyılda Hazar denizinin doğusunda yaşamakta olan Massagetler’de İran yazıtlarındaki Sakalar, İskitler) kocasının ölümü üzerine tahta Tomris adlı karısı geçmiştir. Tomris hatun aynı zamanda Alp Er Tunga’nın da torunudur. Tomris kelimesi anlam olarak ” Demiz İz” anlamına gelmektedir.

Pers kıralı Küros, bir kadın tarafından idare edilen bu ulusu hemen yenmek istemiştir fakat bundan önce Tomris Hatun’a evlenme teklifinde bulunmuştur. Bu teklifi kabul ederse, bir daha Tomris’in ülkesine saldırmayacağına vaat etmiştir. Küros’un gerçek niyetini anlayan Tomris, onun bu teklifini reddetmiştir.

Bunun üzerine Küros, büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girmiştir. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardı. Tomris Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçip Kiros’un ordusunu beklemeye başlar. 

İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilenir. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar ancak gece Kiros bir hile düşünmüş ve iki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur ve içinde güzel kızlar ve yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomris Hatun’un oğlu ve beraberindeki kuvvetleri içerideki Sakaları öldürürler. 

Tomris çok sevdiği oğlunu ölümüne üzülür. Yemin Ederek şöyle söyler: Kana susamış Kirus? sen oğlumu mertlikle değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!

Tomris Hatun Kimdir ? 18

İki ordunun verdiği bir meydan savaşında Tomris’in oğlu ve askerlerinden bir kısmı ölünce, Tomris, Küros’a şu mesajı göndermiştir; ” Olanlardan gururlanma, cesaret ile değil hile ile kazandın. Oğlumun ölüsünü bana geri ver ve ordularıma ettiğin hakarete rağmen, cezalanmadan ülkemden çık git eğer böyle yapmazsan Massagetler’in güneş tanrısı üzerine yemin ederim ki, ne kadar haris olursan ol, seninle başa çıkacağım.

Küros bu tehdide kulak asmayınca, Tomris askerinin başına geçmiş ve Persler’e hücüm etmiştir. Müthiş bir savaştan sonra Persler yenilmiler ve Herodot’a göre Küros öldürülmüştür. Ksenofon’a göre ise kaçmayı başarmıştır.

Savaş dar bir boğazda yapılmıştır. Bu savaşta “turan taktiği” ya da “kurt oyunu”  adı verilen bozkır savaş taktiği ustaca uygulanmıştır. Sakalar, Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı ” Büyük Kiros” da vardır. Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros’un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar ve Kiros’a son sözleri: ” Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni kanla doyuruyorum.” olmuştur.

Tomris Hatun Kimdir ? 19

Tomris Hatun Kimdir ?

Yazar Erdem TAYYIPOĞLU

Dünyadaki en büyük güç bilgidir.

İçerik Yazarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir